Friday, January 27, 2006

लग्न

माझे लग्न झाले. (हो हो हनीमून पण झाला!!) (सध्यातरी) नव्या नवलाईचे दिवस मजेत जात आहेत.
गेल्या काही दिवसात अनेकदा इथे काही गोष्टी लिहिण्याची इच्छा झाली पण स्वतःसाठी वेगळा वेळ काढणे अजुन नीट जमत नाहीये. सध्या त्याची तितकी आवश्यकता पण वाटत नाहीये.

काय रे लग्न लागतांना कसे वाटत होते? त्यादिवशी कधीतरी बहिणीने विचारले होते.
अरे बापरे मी तेव्हा त्यावर विचार करत नव्हतो!!

कानापाशी एक गुरूजी भसाड्या आवाजात मन्गलाष्टके म्हणतायत.
एका बाजुनी एक डझन कॅमेर्यांचा क्लिकक्लिकाट सुरू आहे आणि अर्धा डझन हॅन्डीकॅम माझ्याकडे रोखून बघत आहेत
समोर बघावे तर फक्त स्वस्तीक काढलेला आन्तरपाट (नाही म्हणायला तिच्या मेन्दी काढलेल्या पायाचे नखच काय तेव्हडे दिसत होते!)
डोक्यावर दर काही वेळाने अक्षतांचा मारा होतोय.
दुसर्या गुरुजींना नको तिथे खाज सुटल्याने त्यान्चे दोन्ही हात आलटून पालटून busy आहेत आणि त्या नादात दर काही वेळाने अन्तर्पाट खाली होतोय.
बाजूला उभा असलेला शेरवानी घातलेला भाचा (वय वर्षे ५) वधुपक्षातील एका त्याच्याच वया इतक्या कन्येला हेरून जमीनीवरील अक्षता गोळा करून तिच्या डोक्यावर टाकतोय.
अशा इतक्या मनोरन्जक गोष्टी आजूबाजूला घडत असतांना आत्ता मला नक्की काय वाटतय असे काही विचार करायला अजिबात वेळ झाला नाही.

काही वेळाने ती मन्गलाष्टके संपली आणि अन्तरपाट खाली झाला. समोर ती खाली मान घालून उभी होती. मला वाटलेले की ती नेहमी सारखी हसर्‍या डोळ्यांनी माझ्याकडे बघत समोर असेल पण उलट. तिच्या गालावर अश्रूंचा ओघळ.
आणि तेव्हा पहिल्यांदा हे लख्ख पणे realise झाले की ती तिच्या सगळ्या जवळच्यांना सोडून माझ्यापाशी येतेय. यापुढे तिच्या प्रत्येक सुख दुःखात मला तिला साथ द्यायची आहे. तिला सांभाळायचे आहे.

3 Comments:

Blogger Mrinmayee said...

excellent
I think you are particularly good in writing last sentences of your post.

4:06 PM  
Blogger TheKing said...

Abhinandan!

Donache char zale ekdache!!

(Blogs are that once cool place where you can chat with a stranger like 'satajanmachee olakh, hehe :-)

Nice to read your posts, hope to see regular posts.

5:48 AM  
Blogger Krupa said...

Khup Surekh!!!!!!!

Agadi manatala lihilya sarakh watal... Lagn karun nawarya kade jatana pratyek mulichya manat ji sagalyat default bhawana asate ti khuop sadhya soppya bhashet tu ekdam sahiii mandali ahes...

2:37 AM  

Post a Comment

<< Home