Friday, January 27, 2006

लग्न झाले. reception आटोपले. नव्या बूटात पाय शिणलेले खोटे हसून तोन्ड दुखलेले अशा अवस्थेत स्टेज वरून खाली उतरलो. मान फिरवून त्या विस्तीर्ण लॉन वरचे ते झगमगते रिकामे स्टेज बघितले आणि "च्यायला सम्पले पण यार लग्न!" हा पहिला विचार मनात.
मग मुद्दाम एकदा तिथे केलेली सगळी रोषणाई, ते red carpet, ते सिंहासनासारखे सोफा डोळ्यात भरून घेतले. स्वतः काहिही विशेष कर्तृत्व केलेले नसतांना मिळालेले हे कौतुक पुन्हा काही आयुष्यात परत मिळणार नव्हते.

2 Comments:

Blogger Nandan said...

True :). Shevatache vaky vishesh patale.

3:42 PM  
Blogger bheeshoom said...

सही! सही!! मस्त!! शेवटची ओळ सर्व लग्न करणार्‍यांची आहे!!

8:20 AM  

Post a Comment

<< Home