Monday, December 18, 2006

तो माझा मित्र

तो माझा मित्र. शाळेत असतांनाचा. पाचवी ते दहावी पाच वर्षे आम्ही दोघे कायम एकत्र. अभ्यास, ट्रीप, स्नेहसम्मेलनातील नाटक किंवा मधल्या सुट्टीत शाळेमागच्या भेळवाल्याकडील भेळ खाणे अशा अनेक लहानमोठ्या गोष्टी तेव्हा त्याच्याशिवाय करायची कल्पना सुद्धा मी तेव्हा करू शकलो नसतो.

आज त्याची आठवण यायचे कारण म्हणजे आज मला तो भेटला, ऑर्कूटवर. मित्राच्या मित्राच्या मित्रांची friends list (भोचक पणे) बघत असतांना त्याचा फोटो दिसला. अरे हा तर अगदी होता तसाच आहे! अजुनही तोच haircut , तोंडावर तेच ओळखीचे स्मितहास्य, उंची सुद्धा एखाद दोन इंचाच्या फरकाने तितकीच! आत्ता टाय आणि बिल्ला लावून पुन्हा शाळेत गेला तरी दहावी बारावीचा विद्यार्थी म्हणून खपून जाईल. हे सगळे विचार भरभर मनात येऊन गेले आणि मी उत्सुकतेनी त्याची profile चाळू लागलो.

दहावी नंतर तो आधी ईंजीनीअर झाला, मग त्याने लॉ केले आणि पुढे IAS ची परिक्षा उत्तम score ने पास झाला. आत्ता सरकारी नोकरीत उच्चपदावर आहे. हे सगळे वाचले. तो माझा मित्र असल्याचा अभिमान वाटला.

profile मधले ईतर डीटेल्स वाचत असतांना लक्षात आले, हो या याच्या आवडी निवडी मला माहित आहेत.
आवडते लेखक जी.ए. , आवडते tv channel discovery, history channel . gr8 लेका अजुनही आपली आवड जुळतेय.

याच्या जोडीला मला अजिबात गम्य नसलेल्या काही गोष्टी जसे काव्य, नाट्यसंगीत ई.

friends list मधे जुने शाळा सोबती भेटतात का ते बघितले तर सगळेच अनोळखी चेहरे. त्यांचे विषय पण थोडे वेगळे. याचे विश्व वेगळेच दिसतेय.

दहावी नंतर तो पुढे काय काय शिकला, कुठल्या गावी होता ई. डीटेल्स ईतर कुणाकडून कधी कानी येत असत. पण डायरीत असलेला त्याचा फोन नंबर काढून कधी त्याला फोन करायची तसदी मीही कधी घेतली नाही ना त्याने. का? कारण काहीच नाही. पुन्हा बोलावे असे तितके तीव्र भावनेने वाटले नसेल म्हणून! इतकेच म्हणता येईल.

ssc च्या निकालाचा दिवस. तो merit list मधे सत्ताविसावा आणि माझे मेरीट फक्त २ मार्काने हुकलेले. गम्मत म्हणजे मला इतक्या मार्कांची अजिबात अपेक्षा नव्हती त्यामुळे मी आनंदात तर मेरीट लिस्ट मधे पहिल्या दहात नाव नसल्याने तो दुःखी. पुढे मला शाळेनंतरच्या collage नामक free world मधे जायची घाई झालेली तर त्याला आमच्याच शिस्तप्रिय शाळेच्या junior collage मधे admission घ्यायची होती. त्या दिवशी मग त्याच्या बरोबर शाळेतच admission घ्यावी का वेगळे आपल्याला हवे असलेले विषय घेऊन collage मधे जावे यावर विचार करून भरपूर डोके खपवले. " तुझा निर्णय तु घे " ही आई वडिलांकडून मुभा. शेवटी free world ने बाजी मारली.

आज इतक्या वर्षांनी तो असा अचानक profile मधून समोर आला. शाळेनंतर तो काय काय करत होता ते पुसट आणि ओझरते का होईना पण जवळून कळले.
वाटले, तेव्हा त्याच्याच बरोबर पुढे शाळेतच राहिलो असतो तर? त्याचे आणि माझे कार्यक्षेत्र एकच असते. आत्ताच्या माझ्या corporate-business world पेक्षा पुर्णतः वेगळे असे, सरकार, राजकारण, समाजकारण!

च्यायला म्हणजे आत्ता मी जो आहे तो मी नसतोच! मी कुणीतरी वेगळाच असतो!
ही जाणिव काय भयंकर आहे.
एखाद्याचे आयुष्य असे एखाद्या व्यक्तीमुळे काही विशेष कारणा अभावी सुद्धा पुर्णतः वेगळे असे घडु शकते.

(पण म्हणूनच की काय, माझे आयुष्य जसे कसे आहे ते वेळोवेळी मीच घेतलेया योग्य - अयोग्य निर्णयांमुळे आहे ही गोष्ट आज फार समाधान देणारी वाटतेय.)

6 Comments:

Blogger Snehal said...

वा!!! छान च लिहितोस... आज सगळेच blogs वाचले तुझे (कि तुमचे??)...

आता किल्ली मिळाली आहे तर नियमीत लिहित रहा..

12:55 AM  
Blogger deepanjali said...

जे आपल्याला आवडते ते इतरांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
असा लहानसा प्रयत्न आहे.म्हणूनच मला वाटते .
की तू सूद्धा आमच्या अड्डयात सामील व्हावे .
एकदा येऊन पहा आमच्या ब्लोग अड्डयावर

2:30 AM  
Blogger तुमचा आनंद said...

Mast vatala blog vachatana...
sampurna vachalya shivay thambaloch nahi... khup chan aahe bhasha...
Keep it up....
RSS feed add kelay mhatala ;-)

1:27 AM  
Blogger bheeshoom said...

तुम्ही खरंच झकास लिहिता!! आता थांबावलयं का ते कळत नाहीये!!

8:32 AM  
Blogger Achilles said...

tumcha blog khoop vaachaniya aahe...ajibat bore hot naahi vachtana

9:53 AM  
Blogger Maithili said...

Sahiye tumacha blog........
sagalya posts vachalyaa.... mastach aahet........

9:31 AM  

Post a Comment

<< Home